Osebno in poslovno svetovanje
Suzana Uršič

Programi

Karmična diagnostika

Karmična diagnostika je metoda, ki temelji na zakonu vzroka in posledice in ki s vpogledom v biopolje človeka odkriva izvorne vzroke za težave. Pomaga jih razreševati in transformirati ter s tem izničiti njihove vplive na človekovo počutje, odnose in stanje telesa.

Oče karmične diagnostike je S.N. Lazarev, v Slovenijo pa jo je pripeljal in jo uveljavil Marjan Ogorevc. Vsako človeško dejanje, ne glede na to ali je dobro ali slabo, ima vpliv na vse kar obstaja okoli njega.  S pomočjo karmične diagnostike ugotavljamo izvorne vzroke za težave, ki jih imamo. Te lahko izhajajo iz našega življenja, časa rojstva, časa bivanja v maternici ali naših prednikov. Vse je vtisnjeno v našem biopolju. Ne glede na to, ali se je zavedamo ali ne, ali se je zgodilo pred kratkim ali davno nazaj, je pozitivno ali negativno. Zapis obstaja in vpliva na kakovost našega življenja.

S karmično diagnostiko se odkrijejo razni programi, vzorci, prepričanja, lastnosti, občutki, v naši podzavesti, ki so odgovorni tako za naše zdravje, kot tudi za uspeh na vseh področjih. Primeri: "Nisem dovolj dober.", "Nisem vreden ljubezni.", "Denar je pokvarjen.", "Moram ...", "Prav je ... ". Vsi ti programi nam škodujejo.

Posledično pa vzročno delujejo tudi vezano na naše odnose, okolico in naše zanamce. Vsaka stvar, ki nas je kadarkoli prizadela in ni očiščena (se nas dotakne, v nas zavibrira, če se na njo spomnimo), še vedno vpliva na nas in vodi naše odzivanje na zunanje vplive.

S karmično diagnostiko lahko spremenimo vzorce, zapisane v biopolju, in na način postanemo upravljalec svojega življenja

Zaradi visoko postavljenih etičnih meril, Suzana Uršič realizira vpogled v biopolje osebe zgolj takrat, kadar le-ta sama zaprosi za to.

Hipnoterapija

Hipnoterapija je metoda, ki za odkrivanje izvornih vzrokov in razreševanje težav uporablja hipnozo. Deluje na ravni človekove podzavesti, ki uravnava več kot 80% vseh naših avtomatičnih odzivov na vplive okolja.

V hipnozi je oseba večinoma zelo sugestibilna, kar omogoča spremenjanje njenega kasnejšega odzivanja in vedenja. V hipnotičnem stanju je oseba tudi v globljem stiku s seboj. V tem stanju se um umiri, telo je sproščeno, zavest pa postane nekajkrat bolj pozorna. Vsa čutila, predvsem sluh in vonj, so nekajkrat ostrejša. Stanje, ki ga doživimo v sami hipnozi, ni spanje. Gre za  naše naravno stanje: občutek brezčasnosti, sprejemanje sebe in svoje lastne narave.

V hipnozi je stranka ves čas zavestna, spremlja dogajanje, ga nadzoruje (ga lahko tudi prekine) in se ga po zaključku spomni (zna obnoviti).

S hipnoterapijo se predvsem pri ljudeh, ki so globoko potlačili težke situacije, odkriva vzročne dogodke in izniči njihovo delovanje. Hkrati pa se lažje in hitreje spreminja prepričanja, vzorce in navade, ki niso koristna za stranko.

Vsak terapevt je zgolj opora, podpora in oseba, ki nastavi ogledalo ter usmerja k zadanim ciljem.
Glavna odločitev in delo pri doseganju sprememb ter na poti osebne rasti je vedno na stranki sami.

closeenvelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram