Karmična diagnostika

Karmična diagnostika je metoda, ki temelji na zakonu vzroka in posledice in ki s vpogledom v biopolje človeka odkriva izvorne vzroke za težave. Pomaga jih razreševati in transformirati ter s tem izničiti njihove vplive na človekovo počutje, odnose in stanje telesa.

Oče karmične diagnostike je S.N. Lazarev, v Slovenijo pa jo je pripeljal in jo uveljavil Marjan Ogorevc. Vsako človeško dejanje, ne glede na to ali je dobro ali slabo, ima vpliv na vse kar obstaja okoli njega.  S pomočjo karmične diagnostike ugotavljamo izvorne vzroke za težave, ki jih imamo. Te lahko izhajajo iz našega življenja, časa rojstva, časa bivanja v maternici ali naših prednikov. Vse je vtisnjeno v našem biopolju. Ne glede na to, ali se je zavedamo ali ne, ali se je zgodilo pred kratkim ali davno nazaj, je pozitivno ali negativno. Zapis obstaja in vpliva na kakovost našega življenja.

S karmično diagnostiko se odkrijejo razni programi, vzorci, prepričanja, lastnosti, občutki, v naši podzavesti, ki so odgovorni tako za naše zdravje, kot tudi za uspeh na vseh področjih. Primeri: "Nisem dovolj dober.", "Nisem vreden ljubezni.", "Denar je pokvarjen.", "Moram ...", "Prav je ... ". Vsi ti programi nam škodujejo.
Posledično pa vzročno delujejo tudi vezano na naše odnose, okolico in naše zanamce. Vsaka stvar, ki nas je kadarkoli prizadela in ni očiščena (se nas dotakne, v nas zavibrira, če se na njo spomnimo), še vedno vpliva na nas in vodi naše odzivanje na zunanje vplive.
S karmično diagnostiko lahko spremenimo vzorce, zapisane v biopolju, in na način postanemo upravljalec svojega življenja.

S pomočjo karmične diagnostike torej rešujemo oziroma premagujemo:

 • strah
 • stalen občutek, da nisem dovolj,
 • frustracije,
 • panične napade
 • ponavljajoče se težave v partnerskih in ostalih odnosih,
 • nizko samopodobo,
 • neizkoriščen potencial,
 • neprepoznavno poslanstvo,
 • globoko zapisane generacijske vzorce in travme (predvsem iz otroštva),
 • nizko energetsko stanje,
 • težave na fizičnem nivoju.

Zaradi visoko postavljenih etičnih meril, Suzana Uršič realizira vpogled v biopolje osebe zgolj takrat, kadar le-ta sama zaprosi za to.

closebarsangle-downenvelopephone-handsetmap-markerlaptop-phone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram